MALI KORCZAKOWCY od września 2023 w MCKiE „Dom Harcerza”

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku 7-9 lat, klasy I-III nauczycielka Pani Danusia Bronicka.

Celem działania grupy Mali Korczakowcy jest aktywność twórcza dzieci, udział w otaczającym ich świecie i wszechstronny rozwój. Działaniom tym ma służyć zabawa, obserwacje, nabywanie pożytecznych umiejętności, czerpanie inspiracji do działań, poznawanie i rozwój własnych zdolności i zamiłowań. A wszystko w duchu idei Janusza Korczaka, czerpanie z jego dorobku i działanie zgodnie z tym, co mówił, że „ żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią własnej, czujnej myśli, własnego, uważnego spostrzegania”.