Kolejny sukces wychowanki „Rezonansu” na konkursie ogólnopolskim w Iłowie k/Warszawy

Do II Ogólnopolskiego Spotkania Laureatów Festiwali Piosenki „Klucz do Sukcesu”, mającego charakter konkursu, organizatorzy zakwalifikowali zielonogórzankę – reprezentantkę Studia Piosenki „Rezonans
z MCKiE „Dom Harcerza”. Konkurs odbył się 30 listopada br. w Iłowie k/Warszawy. Należało jednak spełnić warunki uczestnictwa. Jednym z nich był sukces w mijającym roku na festiwalach szczebla ogólnopolskiego.
Spośród 45 młodych wokalistów w trzech kategoriach wiekowych, zakwalifikowanych do udziału w przesłuchaniach, warunek spełniła również zgłoszona solistka przez nauczycieli „Rezonansu” Elżbietę i Ireneusza Sawickich.
W kat. II (11-13 lat) wystąpiła Wiktoria Wiater – laureatka tegorocznych festiwali; międzynarodowego w Sosnowcu (I miejsce w kat. 11-12 lat) i krajowych w Legnicy (I miejsce w kat. kl. V-VI SP), w Pułtusku (II miejsce w kat. kl IV-VI SP), w Kruszwicy (I miejsce w kat. 12-15 lat) i w Drezdenku (wyróżnienie w kat 10-12 lat – jury przyznawało tylko główną nagrodę i wyróżnienie). Wiktoria w Iłowie decyzją jury została nagrodzona II miejscem i „Srebrnym Kluczem”. Sukces Wiktorii nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rywalizacji z samymi laureatami ogólnopolskich festiwali wokalnych.

fot. Grzegorz Wiater