Nataliya Golub

Dyrygentka. Pochodzi  z Ukrainy.  Studiowała dyrygenturę  chóralną w Kijowskim Instytucie  Muzyki im. R.M.Gilera i w Ukraińskiej  Narodowej Akademii Muzycznej im. P.I. Czajkowskiego  w Kijowie. Podczas studiów śpiewała w Chórze Akademickim ,  z którym nagrała płytę CD - „Antologia chóralnej muzyki ukraińskiej” ( 2001). Także  jako studentka pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej, prowadząc zajęcia teoretyczne  i chóralne.

Do  Polski przyjechała  w 2004 roku, po ukończeniu studiów. W  2010 roku podjęła pracę w MCKiE „Dom Harcerza” w  Zielonej Górze na stanowisku nauczyciela chóru - pracuje  z Chórem Żeńskim „Polirytmia” i prowadzi Dziecięcy Zespół Wokalny „Półnutka”.

W  latach  2011 – 2017 w  Zielonogórskim Ośrodku  Kultury prowadziła Chór Mieszany  „Pohulanka”, założony w 1995 roku  przez członków Towarzystwa Miłośników  Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.

W  ramach  promocji  kultury ukraińskiej  w Polsce i polsko-ukraińskiej  współpracy, uczestniczyła w organizacji  przyjazdu i koncertów bożonarodzeniowych Chóru  Chłopięcego i Młodzieżowego im. M.W. Lysenka z Kijowa ( 2015 r.)  i Chóru Chłopięco – Młodzieżowego im. L. Rewuckiego, także z Kijowa ( 2017 r.)   - była jednym z autorów pomysłu.