Mikołaj Alawdin

Mikołaj Alawdin

Klub Szachowy

Posiada wykształcenie  wyższe ekonomiczne  i  prestiżowy certyfikat Mistrza  Międzynarodowego w Szachach,  International Master z języka angielskiego .

Jest nauczycielem i instruktorem szachowym.

Jest współorganizatorem  turniejów szachowych, które organizuje m.in. dla uczestników zajęć Domu Harcerza.

Aktywny gracz i szkoleniowiec. Jest także sędzią podczas turniejów.

Zainteresowanie prywatne: rodzina, muzyka, kino, sport i szachy. W czasie wolnym gra na stronie chess.com  i rozwiązuje zadania szachowe.