Marta Pohrebny

Marta Pohrebny

Pracownia Eko-Animacje

Animacja Społeczno – Kulturalna, specjalizacja: teatr, Uniwersytet Zielonogórski; Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu.

Właścicielka Winnicy Miłosz

Od 2004 r. zajmuje się promocją tradycji regionu oraz promowaniem produktu lokalnego, tradycyjnego.

Współpracuje od wielu lat, w różnej formie, z lokalnymi producentami.

Od wielu lat związana z amatorskim ruchem teatralnym i recytatorskim. Wielokrotna laureatka festiwali teatralnych w kraju i za granicą.

W dorobku, m.in. dwa monodramy, które zdobyły szereg nagród: „Słodka” oraz „Rozmaryn”.

Od niedawna współpracuje z Kabaretem Rewers.