Marek Zadłużny

Marek Zadłużny

Pracownia Teatru Tańca

Choreograf, pedagog, teoretyk tańca o stopniu naukowym doktora. Dyplomowany artysta tancerz (uzyskał dyplom przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich i honorowany przez MKiDN). Absolwent animacji kultury i sportu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stypendysta w Oslo University College. Certyfikowany instruktor i trener personalny Pilates CORE™Stability.

Animator i badacz kultury tanecznej. Autor monografii „Taniec – świat doświadczeń choreografów” oraz publikacji naukowych z zakresu szeroko pojmowanej pedagogiki tańca. Adiunkt i wykładowca w zakresie współczesnych form tańca i arteterapii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Reżyser ruchu scenicznego. Założyciel, opiekun artystyczny i choreograf Pracowni Teatru Tańca w MCKiE „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. Twórca kilkudziesięciu choreografii, działań oraz akcji z pogranicza teatru tańca i sztuk performatywnych.

Zaangażowany w rozwój tanecznego amatorskiego ruchu artystycznego, z którego się wywodzi. Współpracuje z wieloma zespołami jako choreograf. Pedagog tańca współczesnego, na międzynarodowych warsztatach organizowanych w Berlinie, Luksemburgu, Talinie i Cottbus. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatów tanecznych. Twórca, wraz z Anną Piotrowską, ogólnopolskiej sieci festiwali teatrów tańca SPACE, a obecnie SFERY RUCHU. Prezes Ośrodka Praktyk Choreograficznych.