Kinga Krutulska

Kinga Krutulska

dyrektor MCKiE „Dom Harcerza”

Nauczyciel dyplomowany fotografii. Ukończyła nauczanie początkowe w Studium Nauczycielskim w Gdyni, Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, Menadżera Kultury we współpracy Euroregionów Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła szkolenie z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Posiada 27-letni staż pracy pedagogicznej, w tym 11-letni staż na stanowisku kierowniczym (Szkoła Podstawowa, Policealne Studium Reklamy, MCKiE "Dom Harcerza").

Jej zainteresowania to przede wszystkim fotografia i sztuki plastyczne. Od początku swojej pracy pedagogicznej zajmowała się organizowaniem i przygotowywaniem prezentacji prac młodzieży i własnej twórczości. Jest autorką kilkunastu wystaw fotograficznych. Za postawę w propagowaniu twórczości oraz  za pracę dydaktyczno- wychowawczą otrzymała nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wielokrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nagrodę Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Szanuje ludzi i ich pracę. Potrafi  łączyć zasady kierowania zespołem ludzi z dbałością o ich zdolności edukacyjne i zaangażowanie dla dobra rozwoju dzieci i młodzieży i rozwoju placówki, którą kieruje

Rozmiar czcionki
Kontrast