Jak poprawnie kadrować

Jak poprawnie kadrować postać.

 

Gdy fotografujemy całą sylwetkę poprawne kadrowanie nie nastręcza większych problemów. Gorzej jeśli cała postać nie mieści nam się w kadrze lub jeśli chcemy „przyciąć” modela. Tu z pomocą przychodzi nam szkic pokazujący gdzie możemy, a gdzie nie należy „przycinać” fotografowanej postaci.