Informacje o Dniu Otwartym dla zapisanych uczestników

Informujemy, że Dzień Otwarty (spotkania organizacyjne) dla zapisanych uczestników zajęć odbędzie się 1 września 2022 w godzinach od 16:00 do 18:00. 

Uwaga!

Zajęcia teatralne z Panią Ewą Lewandowską rozpoczną się po 5 września 2022.

Zajęcia tańca współczesnego z Panią Sarą Matelską rozpoczną się po 10 września 2022.

Zajęcia eko-animacje z Panią Martą Pohrebny rozpoczną się po 10 września 2022.

Zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Urszulę Suder rozpoczną się 3 października 2022.