IMG_4056

Praca ze zbiorów Pracowni Plastycznej Anny Nabel-Myszkiewicz