II Miejski Festiwal Twórczości Tanecznej

II Miejski Festiwal Twórczości Tanecznej

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję Miejskiego Festiwalu Twórczości tanecznej organizowanego przez Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze, którego celem jest stworzenie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego szerszej społeczności,  podniesienie znaczenia tańca, ukazanie jego bogactwa, interdyscyplinarnego potencjał, oraz uwalnianie twórczego potencjału tancerzy, choreografów i performerów. Ale przede wszystkim Mamy na celu dobrą zabawę.

Festiwal kierowany jest do zespołów, grup tanecznych oraz solistów i duetów działające w placówkach oświatowych, studiach i klubach tanecznych oraz instytucjach kultury miasta Zielona Góra.

W tym roku  nasz festiwal odbędzie się 22 kwietnia (sobota)  w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Podgórnej 50.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 05.04.2023

Więcej informacji T U T A J