Gala Nagrody Korczaka

To już dwa lata od czasu, gdy podczas I Gali Nagrody Korczaka, na scenę warszawskiego Teatru Kamienica, została wywołana Danuta Bronicka, nauczycielka Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Zostaliśmy wówczas laureatami konkursu im. Janusza Korczaka organizowanego przez Uczelnię Korczaka – Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Janusza Korczaka (IKA – International Janusz Korczak Association) oraz Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.

Celem Nagrody Korczaka jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach, albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu. Podczas Gali Danucie Bronickiej towarzyszyła Aleksandra Bronicka, również nasza nauczycielka, która od urodzenia wychowywana była w duchu korczakowskim i dziś w swojej pracy z dziećmi także korzysta ze spuścizny Starego Doktora. Nasze nauczycielki co roku zapraszane są i uczestniczą w Gali Nagrody Korczaka. Jest to dla nich okazja do poznania ludzi i instytucji, dla których ważne są korczakowskie idee. Podczas Gali mają możliwość wysłuchania, jak inni działają na rzecz dzieci, a to z kolei  wyzwala świeżą energię do kolejnych działań.

Zarówno w ubiegłym, jak i w bieżącym roku Gala Nagrody Korczaka odbyła się Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Uczestnicząc w trzech edycjach Nagrody Korczaka nasze nauczycielki miały przyjemność stanąć twarzą w twarz z tymi, z którymi wiąże nas wspólny cel, Dobro Dziecka. Stworzyło to doskonałą okazję do tego, by zamienić kilka słów, podzielić się doświadczeniami, wymienić kontaktami...  Wśród takich osób znaleźli się między innymi: Marta Ciesielska - kustoszka, edytorka, koordynatorka działalności Korczakianum w Muzeum Warszawy,  s. Małgorzata Chmielewska, Krystyna Starczewska, Wanda Traczyk-Stawska, Marek Michalak, Anna Maria Wesołowska, Janina Ochojska, Dorota Zawadzka, Batia Gilad, Katarzyna Stoparczyk, Martyna Wojciechowska,  Tomasz Sekielski, Mirosław Grewiński - rektor Uczelni Korczaka…Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasze Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” nosi imię Janusza Korczaka, i że jest coraz więcej korczakowskich placówek oraz liderów, którzy po korczakowsku działają na rzecz dzieci i młodzieży, wspierają najmłodszych, rozwijają nowoczesne podejście w edukacji i starają się zmieniać świat na lepszy.W naszej placówce działa grupa o nazwie „Mali Korczakowcy”. Uczestnicy tych zajęć, choć jeszcze mali, już próbują zmieniać świat na lepszy! W jaki sposób? Podążając śladami Janusza Korczaka, który przekazał nam wszystkim, zarówno tym dużym, jak i tym małym, niepodważalną mądrość, że „jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie”.

Danuta Bronicka Pracownia Mali Korczakowcy

Aleksandra Bronicka Pracownia Zajecia kreatywne po angielsku