Dzienne Archiwa: 22 października 2018

2 postów

MCKiE „Dom Harcerza” projekt sfinansowany w ponad 80 % ze środków Unii Europejskiej

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym Osi Priorytetowej nr 4, którym jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego woj. lubuskiego. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wyszyńskiego 19A na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. W ramach inwestycji powstała […]