ZAJĘCIA KREATYWNE PO ANGIELSKU – nowa forma zajęć w „Domu Harcerza”

ZAJĘCIA KREATYWNE PO ANGIELSKU – nowa forma zajęć w „Domu Harcerza”

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-10 lat i będą odbywać się z podziałem na poszczególne przedziały wiekowe. Mają na celu łączyć przyjemne z pożytecznym. Głównym ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom spędzania czasu w atrakcyjny sposób, pobudzający wyobraźnię i twórcze myślenie, przy wykorzystaniu języka angielskiego. Będą to wszelkiego rodzaju gry, zabawy, prace plastyczne, teatrzyki itp.

Przyswajanie języka w trakcie wykonywania kreatywnych zadań pomoże wyjść ze szkolnych schematów i ośmielić dzieci do wykorzystywania języka obcego także w innym środowisku.

Serdecznie zapraszamy do zapisów przez stronę internetową https://zielonagora-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action