Wszystkie kolory
wiosny – lata – jesieni i zimy

 „Wszystkie kolory wiosny – lata – jesieni i zimy” 
tematyka nie musi ograniczać się do motywów kojarzących się z wiosną. 
Czekamy na różnorodne tematycznie prace. 


2. Cele konkursu: 
promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, 
umożliwienie prezentacji i dokonań plastycznych młodych twórców, 
możliwość konfrontacji dokonań plastycznych dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. 

3.  Kategorie wiekowe:   
1) 7-9 lat     
2) 10-12 lat     
3) 13-14 lat     
4) kategoria specjalna 

4. Technika:  
rysunek,malarstwo, grafika warsztatowa, techniki mieszane. 

Uwaga: 
prace nie mogą być wykonane z materiałów sypkich lub mieć charakteru przestrzennego
 – prosimy o prace wyłącznie na płaszczyźnie. 

5. Format:   

Minimum A3, maximum A1.
 
6. Warunki  uczestnictwa: 
Każda praca musi być opisana według wzoru: 
- Imię i nazwisko - Wiek - Tytuł pracy - Placówka i jej adres, telefon, e-mail - Opiekun 
oraz zawierać wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku (w dokumentach do pobrania).  
  
7. Termin nadsyłania prac20.05.2022r. 

8. O wynikach konkursu organizator powiadomi do dnia 31.05.2022r. 

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu planowane jest na dzień 10.06.2022r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka przy ul. Wyszyńskiego 19A w Zielonej Górze.