Dokumenty 
do pobrania do naboru 
Akcja Lato

Prosimy o pobranie poniższych dokumentów, wypełnienie oraz dostarczenie do sekretariatu

  1. Karta kwalifikacyjna
  2. Obowiązek informacyjny - odbiór dziecka z placówki
  3. Obowiązek informacyjny - RODO
  4. Regulamin zajęć Akcja Lato w pracowniach
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Zgoda - wizerunek
  7. Zgoda rodziców na samodzielny powrót, odbiór dziecka przez osoby