Strona główna » Misja placówki

Misja placówki

Misję tę spełniamy przez organizację bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Prowadzimy zajęcia głównie w 12-osobowych grupach: fotograficznych, komputerowych, muzycznych, plastycznych, modelarskich, rękodzieła artystycznego, tanecznych, teatralnych, wokalnych.
Stwarzamy korzystne warunki dla przebiegu każdego etapu w rozwoju dziecka:
  • traktujemy zabawę jako pełnowartościowy element rozwoju wychowanka;
  • kształtujemy wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka;
  • pomagamy zdobywać konkretne umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki;
  • rozwijamy cechy niezbędne we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie tj.: asertywność, komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współdziałania w grupie, umiejętność dyskusji i negocjowania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności;
  • wychowujemy człowieka kreatywnego;
  • w pracy z dziećmi wdrażamy zasady demokracji, pracujemy indywidualnie z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, nieśmiałymi, nadpobudliwymi;
  • stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach i innych formach prezentacji;
  • w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami (alkoholizm, narkomania);
  • działamy w kierunku integracji ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym, osiedlowym.
Zadania te realizuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Nasze działania planujemy na miarę warunków kadrowych, lokalowych i finansowych.
Gwarantujemy sukces w działaniach artystycznych i wychowawczych!


Ostatnia Aktualizacja: 02.12.2012  godz. 19:19:38   |  Projekt, wykonanie i administracja: Jarosław Twaróg  |  © JMComputers 2011