Pracownia Wokalno-Muzyczna

Pracownia Wokalno-Muzyczna

Zajęcia prowadzi:

Jadwiga Macewicz

j.macewicz@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Prowadzone w pracowni  zajęcia adresowane są do młodzieży w wieku od 14-go do 26-go roku życia. Są to osoby twórcze, wrażliwe, mające potrzebę wyrażania siebie. Uczestnicy w nienachalny sposób tworzą wyjątkową przestrzeń dla swoich artystycznych zainteresowań, pasji i wielu talentów.

Praca odbywa się w systemie indywidualnych jak i grupowych spotkań, podczas których młodzież ma okazję zgłębiać podstawy emisji głosu z elementami techniki i estetyki mowy, rozpoznać skale dźwięku, podparcie oddechowe, intonacje i frazowanie głosu. Może także opracować i wspólnie wykonać utwór, piosenkę bądź kompozycje muzyczną jak również zapoznać się z prawidłową postawą, sposobem oddychania, rezonatorami, rejestrami odpowiednią dykcją i artykulacją.

Podczas zajęć miejsce praca z utworem przy instrumencie lub do półplaybacku i nauka obsługi sprzętu muzycznego.

Podstawą programową działań edukacyjnych jest rozwijanie uzdolnień muzycznych i wokalnych uczestników zajęć, kształtowanie odpowiednich zachowań i nawyków scenicznych, a także oswajanie ze specyfiką wystąpień publicznych.

Ukoronowaniem i jednym z celów wszelkich działań i przedsięwzięć organizowanych w pracowni jest udział młodzieży w różnego rodzaju konkursach muzycznych, przeglądach wokalnych, festiwalach, warsztatach i projektach autorskich, które umożliwiają zaprezentowanie swoich dokonań i osiągnieć szerszemu gronu odbiorców.