Janina Nowak

Dyrygentka. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (1977), Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego  w  Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1986) i Studium Dydaktyczno-Pedagogicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (1989). W roku 1995 uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Od roku 1996 jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadziła różnego typu zespoły chóralne, m.in. Chór Dziecięcy PSM I i II stopnia w Zielonej Górze (1979-1998), Kameralny Chór Studencki „Puls” (1994-1999), Chór Mieszany UTW „Moderato”(1999-2001). W latach 1984-88 podjęła współpracę  z Teatrem Ziemi Lubuskiej przygotowując wokalnie aktorów  m.in. do Pastorałki L.Schillera, Arlekina F. Zabłockiego, Marty K.Zanussiego  i do wykonania songów z Opery za trzy grosze K.Weilla. Była członkiem Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Chórów (1989-90), wielokrotnie jurorem konkursów muzycznych i konsultantem na warsztatach wokalnych organizowanych przez RCAK (1996-2008). Za pracę artystyczną i dydaktyczną wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Lubuską Nagrodą Kulturalną II stopnia (1988), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Odznaczeniem Zasłużonego Działacza Kultury (1986), Nagrodą I stopnia Prezydenta Miasta Zielona Góra (2006).

Jest założycielką, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Żeńskiego „Polirytmia” działającego od 1986 roku w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J.Korczaka w Zielonej Górze. Zespół był wielokrotnie laureatem polskich i zagranicznych konkursów i festiwali chóralnych. Od  17 lat  organizuje Koncerty Mikołajkowe z udziałem zielonogórskich  artystów,  zespołów chóralnych i instrumentalnych.