Dorota Krassowska

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze (kierunek matematyka). Następnie przez wiele lat była pracownikiem naukowo -   dydaktycznym w WSP a później na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Jest autorem kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych z zakresu matematyki. Wielokrotnie recenzowała prace skierowane do publikacji.

Obecnie pracuje jako wicedyrektor i nauczyciel matematyki w V Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze. Pełni również funkcję weryfikatora w pracach komisji sprawdzających arkusze maturalne.

Prywatnie bardzo lubi aktywność fizyczną (zwłaszcza narty, pływanie i wycieczki rowerowe) oraz rozwiązywanie zadań logicznych. Ceni u ludzi wszelkie talenty i umiejętności przez nich posiadane.

Rozmiar czcionki
Kontrast