Chór Dziecięcy „Półnutka”

Chór Dziecięcy „Półnutka”

zajęcia wokalno - muzyczne skierowane do dzieci w wieku od 8 do 14 lat

Zajęcia prowadzi:

Nataliya Golub

n.golub@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Chór dziecięcy „Półnutka” to zajęcia wokalno - muzyczne skierowane do dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Na zajęciach dzieci poznają podstawy techniki wokalnej, emisji głosu, prawidłowego oddechu. W czasie całego roku pracy skupiamy się na rozwijaniu uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej. Zajmujemy się również kształceniem głosu, zapoznajemy się z różnymi formami muzyki, nabieramy umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności.

Zapoznajemy się też z wartościowymi utworami i kompozytorami a także śpiewamy utwory z różnych gatunków muzycznych - religijnych, świeckich, artystycznych, popu i ludowych.

W czasie całego roku pracy przygotowujemy dzieci do różnych występów i koncertów.