20 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Króla Maciusia I”

20 Gromada Zuchowa "Przyjaciele Króla Maciusia I"

Zajęcia zuchowe kierowane są głównie do uczniów klas I- III szkoły podstawowej

https://www.facebook.com/Arcydzielni-MCKiE-Dom-Harcerza-112252843783106/

Zajęcia prowadzi:

Danuta Bronicka

d.bronicka@mckie-dh.zg.edu.pl

 

Zajęcia zuchowe kierowane są głównie do uczniów klas I- III szkoły podstawowej, którzy chcą bawić się i pracować w grupie, pragną nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności, chcą przeżywać przygody, bezpiecznie, mądrze i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół, mieć wspólne tajemnice, poznawać świat i zmieniać go na lepsze.

Na zajęciach, zwanych zbiórkami bawimy się w „coś” lub „kogoś” (listonoszy, marynarzy, aktorów, pogotowie mikołajkowe, obserwatorów przyrody, naukowców, badaczy, mistrzów gier i zabaw, ogrodników, sportowców, mieszkańców odległych planet itp.).

Zbiórki zuchowe to czas na gawędę, bajkę, na zuchową majsterkę, zuchowy teatr, naukę i śpiewanie piosenek, pląsy, zagadki, poznawanie tajemnych znaków i szyfrów, wycieczki, zuchowe zwiady w terenie, uczestniczenie w uroczystościach państwowych, w imprezach organizowanych przez Dom Harcerza, uczestniczenie w imprezach miejskich i harcerskich, organizowanie własnych imprez, gry i zabawy oraz prace użyteczne.

Każda zbiórka zuchowa ma swój cel. Forma zabawowa zbiórek zaspokaja potrzeby rozwojowe dzieci, a jednocześnie daje możliwość doskonalenia ich charakterów w sposób naturalny. Tak więc „zanim młodzi zdecydują, kim chcą być w przyszłości, pozwalam im być Sobą”. Podczas zabaw i zajęć dzieci poznają świat, uczą się być patriotami i dzielnymi zuchami. Poznają zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice, zdobywają sprawności i gwiazdki, które stanowią instrumenty służące do indywidualnego rozwoju zucha.

Dzieci poznają Prawa Zucha, które stanowią fundamenty pracy w gromadzie i są drogowskazem, którego powinny się trzymać.

  • Zuch kocha Boga i Polskę.
  • Zuch jest dzielny.
  • Zuch mówi prawdę.
  • Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
  • Wszystkim jest z zuchem dobrze.
  • Zuch stara się być coraz lepszy.

Prawo Zucha przypieczętowuje Obietnica Zucha.

Podczas zbiórek stwarza się dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Zuchy uczą się dobrej współpracy, odpowiedzialności, samorządności, planowania i realizacji zadań, przestrzegania norm, współzawodnictwa, godnego odnoszenia zwycięstw i porażek, systematyczności, odpowiedzialności, dzielności, gospodarności i wielu umiejętności np. kulinarnych, technicznych, plastycznych, modelarskich, sportowych itp. Poza tym wrażliwości na drugiego człowieka.

Dzieci startują w różnorodnych konkursach i zdobywają nagrody. Najczęściej są to konkursy organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, a także MCKiE „Dom Harcerza”.

Zajęcia prowadzi  phm. Danuta Bronicka - drużynowa 20 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Króla Maciusia I”.